HAPPY THANKSGIVING

BBT thuanan.net kính, mến chúc quý thầy cô, các bạn và gia đình có một Thanksgiving (Tạ ơn) thật đầm ấm và an lành.

Tags:

Leave a Reply