Trang chủ Tuesday, June 18th, 2019

Hội Ngộ Thầy Trò THTA Ngày 19-7-2010 Tại Nhà Hàng Vườn Phố, 358 Chi Lăng, Huế

[ Tuesday, 20 July, 2010 ]

Thành viên BBT của thuanan.net, Phan Trọng Hùng, xin chia xẽ những hình ảnh mới cập nhựt từ Huế. Vào ngày 19 tháng 7 đã có một cuộc Hội Ngộ giữa Thầy trò THTA tại nhà hàng Vườn Phố , 358 Chi Lăng, Huế. Xin chia xẽ những hình ảnh dưới đây: