Học Thuộc Lòng (Bài 1)

HỌC THUỘC LÒNG  


TRAI THẾ HỆ

1.- Cơn quốc loạn, ai người tay vững lái?
Lúc ngoại xâm, ai hăng hái cung thương?
Phải chăng người trai tráng chí quật cường
Thân ngang dọc, một đời say sức mạnh !

2.- Trai thế hệ thân mình đầy nhựa mạnh

Vai noang to đủ sức gánh việc đời:
Chân dạn dày bước tiến tận chân trời
Ngực lớn rộng chứa đựng niềm tinh khiết

3.- Chàng trai hởi! người con yêu đất Việt!

Hãy lắng nghe sông núi gọi thanh niên!
Lời rền vang: “Trai tráng giống Rồng Tiên!
Luyện sức mạnh để vững xây Tổ Quốc!
Vì đất nước đang cần trai dũng lược
Dựng cao cờ để đón rước vinh quang
Sống vinh quang, sức phải mạnh, chí cường
Chăm rèn luyện, hỡi chàng trai thế hệ!

                                                Lê Thăng

(Trích trong Quốc Văn Toàn Thư Lớp Nhất của Đặng Duy Chiểu trang 10)

Nhơn Nguyen (st) (Còn tiếp)

Tags:

Leave a Reply