Giáo Sư Ngô Bảo Châu đoạt huy chương toán học Fields medal

Giáo Sư Ngô Bảo Châu đoạt giải toán Fields medal ngày hôm nay. Nhưng nhiều người cho rằng nền toán học của Pháp là lý do chính cho giáo sư đoạt giải vì giáo sư Châu đã được rèn luyện toán học tại Pháp. Chính Tổng Thống Pháp đã gọi điện chúc mừng giáo sư. Trên mạng Wikipedia.com họ cũng cho giải của giáo sư thuộc về cả hai nước Vietnam / France.

Độc giả đọc tiếp câu truyện từ VNExpress.net

http://www.vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2010/08/3BA1F68C/

Leave a Reply