Giờ Đã Không Còn Nữa

Giờ Đã Không Còn Nữa
Nhạc & Lời: Trúc Hồ
Ca Sĩ: Lâm Thúy Vân & Don Hồ
Video: Asia Video 45 – Mỹ Nhân Ngư: Viễn Du Thế Giới

Tags:

Leave a Reply