Giọt Cuối Mùa Thu

;

Giọt Cuối Mùa Thu

Từ góc sân thu đổ lá vàng
Xin người về nhẹ mỗi bước chân
Để lá không đau bên nhánh cỏ
Thoi thớp tàn hơi cuối một lần.

Đâu còn ngày đó gió thu bay
Nước mắt chia ly giọt ngắn , dài
Người đi bỏ một trời đau khổ,
Lấp vùi tình cũ lắm mê say.

Nỗi sầu quằn quại chết bên thu
Em biết từ đây hết mong chờ,
Nắng mưa cũng lẻ sầu , đơn bạn
Đã rõ mộng đời vốn phù du.

Nay bước người về em chỉ mong
Thu xa bao thuở đã chất chồng
Tình yêu ngày trước như lá đổ
Rớt hết hồn em với hư không.

Source (web)

Tags:

Leave a Reply