Trang chủ Thursday, January 20th, 2022

Giải bài toán Xuân 2010

[ Monday, 01 February, 2010 ]

Bài toán xuân này có dùng số 2010 tức là năm mới âm lịch sắp đến.

Cho số N gồm có 2010 chữ số 1, cụ thể là

N = 11111. . . . . . . . 111111 từ số 1 đầu đến số 1 cuối là 2010 số.

Tìm số ở vị trí thứ 2010 sau dấu thập phân của căn bậc hai của N

Ví dụ  1.23456789 có số ở vị trí thứ 8 sau dấu thập phân là 9.

Ghi chú: Bài toán này chỉ đúng khi N gồm 2010 chữ số. Sự thật là bài toán vui Xuân và chẳng nhức đầu.

by Vo Duc Dien

Hint: Note that 111 . . . 11  with 2010 digits 1’s = [ 10 exp(2010) -1 ] / 9  Square root of N = 333…33[.decimal point]333…3331666…666

the integral part has 1005 digits 3’s, followed by the first 1005 digits 3’s after the decimal points followed by number 1 followed by 2010 digits 6’s… followed by ……….

Leave a Reply

Click vào icon để chọn thêm vào bài thảo luận của bạn.

http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/bye.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/good.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/negative.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/scratch.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wacko.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/yahoo.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/cool.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/heart.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/rose.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smile.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/whistle3.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/yes.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/cry.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/mail.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/sad.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/unsure.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wink.gif 
 

Xem thêm : Đố vui để học

realizare site web grafica personalizata | optimizare seo