Trang chủ Tuesday, June 18th, 2019

Giải trí

Truyện cười

Don’t forget to smile…

Giáo sư dẫn sinh viên của mình đi thăm bảo tàng, trong đó có 3 bức tranh:* Một đoàn quân bi giết chết sạch trên chiến trường.* Một ổ bánh mì nướng bị cháy đen.* Một người phụ nữ đang mang bầu.Vị giáo sư nói: -Ai mà có thể đặt 1 tên chung cho cả 3 […]

Các tin khác

Video về Quê Hương

Around the An Duong Village! (gramps street, market, etc) – 1/22/09 – fotoken

[ 07/12 / Thảo luận bài này (1) ]

Around the An Duong Village! (gramps street, market, etc) – 1/22/09 – fotoken

Các tin khác