Đuờng Xa Ước Mưa


(Người đẹp này đi đường xa dưới mưa dễ bị cọp cắn!!!)

Giọng ca này tên Kh, hiện đang ở Huế, VN

Tags:

Leave a Reply