Đúc Kết Quỷ CTBL Hurricane Harvey

ThankYouDSDG_CTLL_HARVEY_92717a

DSDG_CTLL_HARVEY_92717bDSQG_OL2c

Check1c

Phái đoàn hội Thiện Nguyện NHAT TAM CHARITY đã có mặt tại hiện trường nơi những nạn nhân của cơn bão Harvey Hurricane đang sinh sống, để trao qùa.

NhatTamCharity2

NhatTamCharity1

 

Sau đây chúng tôi xin chia sẽ đến quí vị những hình ảnh trong buổi Văn Nghệ

Group1

BTT_1

 

BTC_HD3

VIP_Guests1

BTC_XHD

Interview_3

Interview_2

DH_Sing1

TennisGuest2

ChiTamHat2

AnhCangHat

HieuSing

Dance_7

Dance_1

Dance_3

Dance_2

Dance_4

FresnoGuests1

GGuest2

BTT_3b

BTC_XHDH

 

 

 

Leave a Reply