Trang chủ Saturday, October 23rd, 2021

Đố tính nhẩm cuối tuần

[ Sunday, 23 May, 2010 ]

Sorry, lại toán học boring… chán ngấy… Nhưng đã là trường học thì phải có toán…
Sự thật đây là bài thi học sinh giỏi toán Australia năm 2010 vừa mới thi và được coi là một trong ba bài khó nhất nhưng sự thật bạn chỉ tính nhẩm cũng ra.

Problem 6 of the Australian Mathematical Olympiad 2010

by Vo Duc Dien

Căn bậc ba cho tất cả. Hình hơi khó thấy!

Comments are closed.

Xem thêm : Đố vui để học

realizare site web grafica personalizata | optimizare seo