Đề thi

Đề thi văn vào trường đại học có câu:
Em hãy chứng minh luận điểm “Trong con người có con lợn” của nhà văn Vũ Trọng Phụng
Bài làm của thí sinh CTG (vốn là học sinh giỏi toán), thủ khoa kỳ thi:

Người = Ăn + Ngủ + Làm việc + Vui chơi (1)
Lợn = Ăn + Ngủ (2)
Từ (1) và (2) ta có hai kết luận sau:
-Người là con lợn biết làm việc và vui chơi!
-Con lợn là con người không biết làm việc và không biết vui chơi!

***********************************************
1 phút suy tư
Nơi nào người ta yêu thương nhau, nơi đó không bao giờ có đêm tối .

Danh thơm và tiếng xấu là cặp thăng trầm  mà ta phải đối phó hàng ngày.

Chúng ta không cần chạy theo danh thơm, tiếng tốt. Nếu ta xứng đáng, ắt nó sẽ đến mà không cần tìm. Khi hoa đượm mật đầy đủ thì ong, bướm sẽ đến. Hoa không cần mời ong, hay mời bướm.

Ta không nên phung phí thì giờ để đính chánh những lời đồn đãi sai lạc, nếu hoàn cảnh không bắt buộc ta phải làm sáng tỏ vấn đề. Kẻ thù nghịch sẽ lấy làm thỏa thích mà thấy ta bực bội vì lời nói của họ. Ðó chính là điều mà họ mong muốn. Nếu ta thản nhiên, lời vu oan sẽ rơi vào tai điếc.

Tags:

Leave a Reply