Trang chủ Monday, November 23rd, 2020

Cú điện thoại bất ngờ

[ Sunday, 11 October, 2009 ]

Ông chồng hớt ha hớt hải chạy về nhà bảo với vợ: “Nếu có ai gọi điện thoại tới thì em cứ bảo rằng anh không có nhà nhé”. Chồng vừa dứt lời thì chuông điện thoại nhà reo.

Vợ chạy đến nhấc điện thoại lên và nói to:

– Chồng em có nhà đấy!

Chồng tức giận bảo:

– Anh vừa dặn xong, sao em lại nói thế?

Người vợ bảo:

– Anh yêu, cú điện thoại đó là của bạn trai của em! …

Kiểm (sưu tầm)

Xem thêm : Truyện cười

realizare site web grafica personalizata | optimizare seo