Trang chủ Monday, November 23rd, 2020

Con đường nào ta đi…

[ Wednesday, 11 November, 2009 ]

Cười chút đã nhe:

1. Losing all your friends
Man comes home, finds his wife with his friend in bed.
He shoots his friend and kills him.
Wife says ‘If you behave like this, you will lose ALL your friends.’

2. Brother wanted
A small boy wrote to Santa Claus, ‘send me a brother’….
Santa wrote back, ‘SEND ME YOUR MOTHER’….

3. Meaning of WIFE
Husband asks, ‘Do you know the meaning of WIFE? It means ‘Without
Information Fighting Every time’!’
Wife replies, ‘No, it means ‘With Idiot For Ever’!!!’

4. Importance of a period
Teacher: ‘Do you know the importance of a period?’
Kid: ‘Yeah, once my sister said she has missed one, my mom fainted,
dad got a heart attack & our driver ran away.’

5. Confident vs. confidential
A young boy asks his Dad, ‘What is the difference between confident
and confidential?’
Dad says, ‘You are my son, I’m confident about that. Your friend over
there is also my son, that’s confidential!’

6. Anger management?
Husband: ‘When I get mad at you, you never fight back. How do you
control your anger?’
Wife: ‘I clean the toilet.’
Husband: ‘How does that help?’
Wife: ‘I use your toothbrush.’

**************************************

1 phút suy tư

1- Nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì tham dục sẽ sinh.

2- Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kiêu sa nổi dậy.

3- Cứu xét tâm tính đừng cầu không khúc mắc, không khúc mắc thì sở học không thấu đáo

4- Sự nghiệp đừng mong không bị chông gai, không chông gai chí nguyện không kiên cường.

5- Làm việc đừng mong dễ thành, vì dễ thành lòng thường kiêu ngạo.

6- Giao tiếp đừng mong lợi mình, vi lợi mình thì mất đạo nghĩa.

7- Với người đừng mong thuận chiều ý mình, vì thuận chiều ý mình thì sinh tự kiêu.

8- Thi ân không cầu đền đáp, vì cầu đền đáp  là thi ân có mưu tính.

9- Thấy lợi đừng nhúng tay, vì nhúng tay thì hắc ám tâm trí.

10- Oan ức không cần bày tỏ, vì bày tỏ là hèn nhát, mà trả thù thì oán đổi kéo dài.

********************************

Bài nhạc phóng tác từ bài Con đường tình ta đi của nhạc sĩ Phạm Duy…diễn tã sự kẹt xe ở SG….

Con đường nào ta đi cũng đào lên đào xuống.
Con đường chiều thành đô, con đường bụi mịt mù…
Con đường giờ tan ca, công trình che bịt lối
Xe kẹt dài lên hè – con đường nào ta đi???

Con đường mà  khi mưa, nước tràn như dòng suối.
Ta dùng xuồng ta đi nên nhìn còn thẹn thùng.
Con đường nào ta đi – tới nhà  hay vào lớp…
Con đường làm công trình, con đường đầy gian nan.

Thế rồi đường vào nhà  cũng tìm hoài không ra.
Đi lạc vòng quanh phố, không đường vào.
Đứng ở ngoài đầu đường.
Giống ở đầu con sông.
Trông về con đường cũ mênh mông, mênh mông…

Hỡi nhà  thầu làm đường, hãy làm giùm mau mau!!!
Ít người làm như thế trên đường dài.
Có vài người càu nhàu biết giờ nào cho xong?
Trả về con đường cũ như xưa, như xưa…

Xem thêm : Truyện cười

realizare site web grafica personalizata | optimizare seo