CON BÀO NGƯ, ABALONE

CON BÀO NGƯ, ABALONE

MỘT LOẠI SEAFOOD ĐƯỢC XẾP VÀO MÓN ĂN NGON HẠNG HAI
SAU CON VÒI VOI.

Photo: Google
CON BÀO NGƯ ĐƯỢC TÌM THẤY NHIỀU Ở ÚC CHÂU THÀNH PHỐ
MELBOURNE, NGƯỢC LẠI BIỂN SYDNEY KHÔNG CÓ MỘT CON.
TUY NHIÊN, HAI THÀNH PHỐ NÀY KHÍ HẬU KHÔNG KHÁC NHAU

BAO NHIÊU, LÁI XE CHỪNG 12 TIẾNG. BẠN NÀO CÓ DỊP GHÉ QUA
MELBOURNE, ÚC CHÂU, XIN ĐỪNG QUÊN MÓN ĂN NÀY.

CON BÀO NGƯ CŨNG TÌM THẤY Ở CALIFORNIA, U.S.A. DỌC BỞ BIỂN
TỪ HALF MOON BAY CHO TỚI MONTEREY. NÓ SỐNG NHỮNG NƠI
HẺO LÁNH, GÒ ĐÁ HIỂM TRỞ ÍT NGƯỜI LUI TỚI. RẤT NHIỀU NGƯỜI
THUẬN AN MÌNH ĐÃ ĐẾN BẲT CON BÀO NGƯ TẠI BỜ BIỂN ẤM ÁP
NÀY.
LOÀI BÀO NGƯ Ở TRONG HẺM ĐÁ, THỨC ĂN CỦA CHÚNG
LÀ RONG RÊU… MỖI KHI CÁC BẠN LẶN XUỐNG THẤY NÓ LÀ TÓM
CỔ NGAY, NGHĨA LÀ PHẢI DỰT NÓ RA KHỎI TẢNG ĐÁ NÓ ĐANG
NẰM, ĐỪNG TRÔNG LẶN XUỐNG BẮT NÓ LẦN THỨ HAI, VÌ NÓ
BIẾT MÌNH VỪA BỊ TẤN CÔNG VÀ GÙNG HẾT MÌNH ÔM GHÌ GẮT
TẢNG ĐÁ, MÀ CHÚNG TA PHẢI DÙNG MỘT DỤNG CỤ KHÁC.

(MUỐN BIẾT THÊM CON BÀO NGƯ Ở VÙNG BIỂN NÀY XIN HỎI
BẠN HÒA VỢ TÊN THU Ở HALF MOON BAY)

CÁCH NẤU CON VÒI VOI VÀ BÀO NGƯ:

PHẦN NÀY ĐỂ CHO CHỊ EM MÌNH TAKING CARE.

NẾU ĐỂ MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG VÀO BẾP, CHỊ EM SẼ KHIẾU NẠI
TẠI SAO MÀ GIÀNH HẾT MỌI THỨ RỨA???
XIN TRẢ LỜI: CHỊ EM ĐANG BẬN THEO LÀM PHỤ TÁ NGOẠI TRƯỞNG
MỸ, HILLARY CLINTON…

(THỜI HẠN HAI THÁNG XIN MỜI CHỊ EM VÀO NẤU MÓN ĂN NÀY NHA!
BẰNG KHÔNG ĐÀN ÔNG XIN VÀO BẾP, THÈM QUÁ TRỜI!!!)

CHỦ BẾP; NHON NGUYEN
July 22, 2012

Tags: ,

Leave a Reply