Chương trình ‘bảo hiểm y tế vừa túi tiền’ đi vào hoạt động

APPLY ONLINE https://www.healthcare.gov/

image
https://www.healthcare.gov/
Thượng
nghị sĩ Barbara Boxer (phải) trình bày phần nói về phúc lợi cho phụ nữ của Đạo
luật Chăm sóc sức khỏe vừa túi tiền trong một cuộc họp báo tại trụ sở Quốc hội,
30/9/13

Hoa Kỳ đã bắt đầu bán bảo hiểm y tế cho hàng triệu người chưa có bảo
hiểm để giúp họ trả các hóa đơn thuốc men.

Sáng thứ Ba, chính phủ liên bang đã khai trương một website cung
cấp thông tin cho những người chưa có bảo hiểm có thể mua bảo hiểm như thế nào.

image
Trang
web mới mở có nhiều người truy cập quá đến nổi nhiều người đã nhận được những
báo lỗi, nhưng vấn đề này dường như đã được chỉnh lại sau đó.

Các chính sách bảo hiểm mới, nằm trong khuôn khổ của một đạo luật, một thành
tựu về lập pháp, của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, và việc thông qua đạo luật
năm 2010 với các biện pháp cải cách gồm nhiều mặt, là những cải cách mang nhiều
hoài bão nhất của nước Mỹ trong gần 50 năm nay.

Chương trình cải cách này một phần nhằm mục tiêu bán bảo hiểm y tế cho 30 triệu
hay con số cao hơn nữa những người chưa có bảo hiểm y tế, tuy nhiên cũng đòi
hỏi bất cứ ai chọn không mua bảo hiểm sẽ phải trả tiền phạt.


image


Các cải cách này, được nhiều người ở Mỹ gọi là Obamacare, và vẫn còn tranh cãi
như khi luật này được chấp thuận chỉ bởi những thành viên Dân chủ của Tổng
thống Obama trong Quốc hội,  với sự chống đối kiên quyết của các đối
phương thuộc đảng Cộng hòa

Đạo luật này là trọng tâm của tình trạng bế tắc ngân sách đã dẫn đến việc các
cơ quan chính phủ, lần đầu tiên trong 17 năm qua,  buộc phải đóng cửa một
phần.

Nhiều nhà lập pháp Cộng hòa mưu tìm việc chấm dứt tài trợ cho chương trình cải
cách này, hay ít nhất hoãn việc thực thi đầy đủ luật.

Bảo hiểm trong chương trình này do các công ty tư nhân cung cấp, thông qua
những trao đổi của từng tiểu bang, sẽ có hiệu lực vào tháng Giêng, nhưng nhiều
biện pháp cải cách khác đã được đưa ra từ khi Tổng thống Obama ký ban hành luật.

Khi mối đe dọa đóng cửa chính phủ thực sự gần kề hôm thứ Hai, Tổng thống Obama
nói với các thành viên đảng Cộng hòa rằng họ sẽ không thể ngăn chặn đạo luật
được. Ông nói:

image “Đạo luật chăm sóc sức khỏe vừa túi tiền đang tiến hành. Ngân khoản đã được
định. Quý vị không thể bác bỏ nó được.”

Tổng thống Obama, theo chương trình đã định vào tối thứ Ba tới đây sẽ nói về
bước khởi đầu của việc bán bảo hiểm này, và sẽ gặp những người trông đợi mua
bảo hiểm y tế theo chương trình này.

BM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

up top