Chợ Tết Bolsa – Nam California

Xem clip của người bảo trợ của Diên cách đây 30 năm ở Bolsa gởi Cho Tet Bolsa 2010 Viet-Hung Thanh-Duoc

Leave a Reply