Cây Cầu Dừa

Xin mời các bạn thưởng thức bản nhạc
Cây Cầu Dừa bởi giọng hát anh To.
Sacramento CA trong buổi Dạ Tiệc
Đón Hè vừa qua tại San Jose CA ngày
5 tháng 4 2014.

Tags:

Leave a Reply