Trang chủ Friday, August 12th, 2022

Câu truyện về Thuận An của ký giả báo Sacramento Bee

[ Thursday, 30 September, 2010 ]

Ký giả Stephen Magagnini của tờ báo Sacramento Bee đã đến Thuận An trong hè rồi và có những cảm nhận về quê ta. Xin đọc tiếp tại

http://www.sacbee.com/2010/09/26/3052504/vietnamese-who-fled-in-1980-seek.html

Xem thêm : Tin tức

realizare site web grafica personalizata | optimizare seo