Trang chủ Saturday, January 25th, 2020

Cáo phó

[ Saturday, 01 October, 2011 ]

Nhận được tin thân mẫu của bạn Lê Đoàn vừa qua đời tại Thuận An, ban biên tập ThuanAn.net cùng toàn thể cựu học sinh thành thật chia buồn cùng bạn và gia quyến. Nguyện cầu linh hồn bác sớm được siêu thoát.

2 Responses to “Cáo phó”

  1. Xõa says:

    Thành kính chia buồn cùng Đoàn và gia đình. Nguyện cầu linh hồn thím sớm sưu thoát.
    Xõa và gia đình

  2. vo Duc Dien says:

    Diên rất buồn khi nhận được tin thân mẫu của người bạn hiền, vui tính đã ra đi. Nguyên cầu linh hồn bà cụ sớm được về cõi Phật.

Leave a Reply

Click vào icon để chọn thêm vào bài thảo luận của bạn.

http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/bye.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/good.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/negative.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/scratch.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wacko.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/yahoo.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/cool.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/heart.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/rose.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smile.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/whistle3.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/yes.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/cry.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/mail.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/sad.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/unsure.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wink.gif 
 

Xem thêm : Thông báo chung

realizare site web grafica personalizata | optimizare seo