Trang chủ Saturday, June 6th, 2020

Cafê một mình

[ Tuesday, 17 August, 2010 ]

Sáng nay cafê một mình… gởi tặng người bạn xa – Ed, Ab. Rất nhớ, Liếng.

Mời quí vị và các bạn cùng thưởng thức:

Xem thêm : Âm nhạc

realizare site web grafica personalizata | optimizare seo