Cách gõ công thức toán học trong Microsoft Word

This is the instruction on how to key in mathematical symbols in Microsoft Word without having to use LaTex.

Note: After clicking on the instruction and you still can not see the font big enough, click on it again.
Sau đây là cách gõ công thức toán học mà chỉ dùng Microsoft Word mà không dùng LaTex.  Nếu sau khi click vào chỉ dẫn mà phông chữ còn nhỏ khó đọc thì click thêm một lần nữa. 

Leave a Reply