Cựu học sinh THTA tổ chức tiệc họp mặt cùng gặp gỡ cô Hồng in Seattle, WA. June 10, 2012

Thân mời quí bạn, qui cựu thầy cô THTA cùng thân hửu moị nơi về tham dự
Địa chỉ:
10423 Lake Steilecoom Dr. S.W.
Lakewood, WA 98498.
11AM SUnday June 10, 2012
Số điện thoại liên lạc:
Trần Văn Tải (253) 686-0510,
Nguyễn Đại Trường (253) 678-4122

Chào thân ái:

Nguyễn Đại Trường
Trần Văn Tải

Tags:

No Responses to “Cựu học sinh THTA tổ chức tiệc họp mặt cùng gặp gỡ cô Hồng in Seattle, WA. June 10, 2012”

  1. Phan Trong Hung says:

    Thân chúc quí Thầy Cô và các ACE có một buổi Hội Ngộ ở Seattle thật là thân tình và vui vẽ.

    Cheers,
    Hùng

Leave a Reply