Buổi sinh hoat, gặp mặt tâm tình với thầy Lê Chí Đệ ở Sacramento, California

Thân chào các bạn,

Được tin thầy Lê Chí Đệ đến Sacramento vào tháng Tư. Thiệp Nguyễn, Sơn Đào và các bạn ở Sacramento đã mời thầy ngày 13/4/14, nhằm ngày Chủ Nhật và cùng xin thân mời tất cả Cuu hoc sinh Truong Tinh Hat Thuan An đến tham dự. Buổi gặp thầy, gặp bạn này hy vong càng đông càng vui. Chủ nhà hàng là bạn bè nên cũng rất tiện, quý ban đến thì mình tự order thức ăn. Số người tham dự nếu các bạn cho biét trước thì càng tốt. Xin các bạn cho thêm ý kiến nhé!

Địa điểm nhà hàng:

Cơm Tấm Ninh Kieu tai 6540 Stocton blvd Sacramento, CA 95813
Vào lúc 4 giờ chiều đến 11 giờ đêm. Có băng nhạc sớng, tha hồ mà ca hí .

Thân chào và hy vọng gặp các bạn càng đông càng vui

Thiệp và các bạn Sacramento thân mời

Thay mặt: Thiep Nguyen

Leave a Reply