Vườn Thơ Duy Minh: Buổi tàn thu

Gió đã chuyển mùa buổi tàn thu,

Chớm se chút lạnh ảng sương mù,

Mây giăng ngõ lối, Đông chợt đến,

Dâng sầu hoà tấu khúc Thụy Du.

Chiếc lá cuối cùng chiếc lá rơi,

Lãng du lơ du mộng giữa sân trời,

Mây xanh từng ảng vơi đầu ngọn,

Đông về rũ cánh, xác đầy phơi.

Tình như Thu đến lá vàng say,

Mơn mơn chút nắng ấm trong tay,

Bổng dưng xoay xảm, nghe vần vũ,

Lấm tấm mưa rơi nhè nhẹ bay,

Hỏi đâu xin hỏi chiếc lá vàng?

Mà nghe hơi lạnh buốt tâm cang

Phải chăng Thu tàn hay Đông đến

Giữa buổi giao mùa gió thổi sang…

– DuyMinh

Tags:

Leave a Reply