Vườn Thơ Duy Minh: Buồn như

Buồn như

Trống vắng lời thơ

Quanh ta

Hoa lá đang mơ

Về đi

Người hãy về đi

Cho ta

Thôi bớt đợi chờ

Này em

Phố nắng đang vương

Theo ta

Trên những lối đường

Còn em

Xuôi bóng về đâu

Ngồi đây

Gieo nỗi chán chường

Tìm đâu

Giây phút nồng hương

Trao nhau

Mật ngọt lạ thường

Vắng em

Trời cũng nằm yên

Lắng nghe

Sóng vỗ dặm trường…

Từ lâu

Tha thiết những lời

Trao em

Bao tiếng gọi mời

Và khi

Từ khước lẫn nhau

Chết trong

Nguyệt mộ tình đời

Còn chi

Nhau nữa còn chi

Cài lên

Mộ những cuồn si

Tận sâu

Lòng đấy vật vờ

Niềm đau

che dấu

Chỉ vì…

Vắng em

Vành đá…nằm mơ…

– DuyMinh

Tags:

Leave a Reply