Trang chủ Tuesday, July 14th, 2020

Biển Nhớ (Trịnh Công Sơn) – Khánh Ly

[ Saturday, 09 May, 2020 ]

Biển Nhớ (Trịnh Công Sơn) – Khánh Ly

“Ngày mai em đi.Biển nhớ tên em gọi về.Gọi hồn liễu rũ lê thê.Gọi bờ cát trắng đêm khuya………”

Xem thêm : Âm nhạc

realizare site web grafica personalizata | optimizare seo