BAN TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG HƯƠNG THUẬN AN BẮC CALI

Vào ngày 17 tháng 1 năm 2016 đồng hương Thuận An Bắc Cali đã triệu tập về nhà anh Nguyễn Anh Tám tại San Jose để làm Lể Cúng Tế quý ngài hằng năm. Thành phần tham dự bao gồm các trưởng lão và các thế hệ mới, đến từ các thành phố Bắc Cali như Sacramento, Stockton, Pittsburg, Hayward, và San Jose. Ngày hôm đó một phiên họp đã diễn ra, trong buổi họp đề cử và thành lập bang  đại diện các thành phố nêu ở trên và các vùng phụ cận. Mục đích để bà con đồng hương Thuận An Bắc Cali thuận tiện liên lạc khi cần đến. Những thành viên của ban tổ chức như sau:
 

DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC  ĐƯƠNG THỜI CỦA HỘI ĐỒNG HƯƠNG THUẬN AN BẮC CALI

Sacramento:

–          Huỳnh Thoàn

–          Nguyễn Thanh Toàn

Stockton:

–          Đào Duy Trúc

–          Trần Hồ Hải 

Pittsburg:

–          Nguyễn Lệ

–          Tôn Thất Dũng

Hayward:

–          Trần Cảng

–          Nguyễn Xuân Vấn

San Jose:

–          Trần Xoã

–          Phan Trọng Hùng

Mọi chi tiết xin liên lạc:

–          Trần Hồ Hải,  đ/t (209)474-6119

–          Trần Xoã, đ/t (408)609-7235

–          Phan Trọng Hùng, đ/t (408)904-8073

 

Leave a Reply