dien

Thư Ngỏ

California, ngày 1 tháng 4 năm 2014 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Kính thưa quý đồng hương Thuận An Hải Ngoại, Được biết tại quê nhà Làng Thai Dương Hạ Thuận An, với tấm lòng từ bi, yêu thương, và tâm nguyện của Quý Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử Thuân…

Read More
up top