Anh Đã Quên Mùa Thu

Học sinh cũ trường THTH Thuận An
xin cống hiến các bạn bản nhạc thây lời
tâm sự trong dịp Tết Tất Niên tại LA do
quý anh chị Thuận An tổ chức tên là Phạm
Diane. Mời các bạn thưởng thức và chúc
chúc luôn mãi sức khỏe, yêu đời và nhiều
thành công năm 2014!

Tags:

Leave a Reply