Vườn Thơ Duy Minh: Anh chỉ xin

Nếu biết trước con tim là vĩnh cữu

Và tình em…hiện hữu

Anh sẽ không…không mỏi gót nhọc nhành,

Không lê buớc tìm manh tình vụn vỡ,

Tựa mùa Xuân hương sắc ngàn hoa nở,

Bướm ong vờn nhụy mở thú iêu thương

Rồi Thu đến, Đông sang hoa lỡ đường,

Ong bướm trắng cũng dặm trường cất bước

Anh chỉ xin…em ơi thôi nhẹ bước

Để mai này ta còn ngước nhìn nhau,

Gót chân mềm âu nhẹ bớt niềm đau

Và thời gian sẽ xóa màu thương nhớ,

Thôi mà em… đừng làm tim bỡ ngỡ,

Đả ngủ vùi từ thuở ấy xa xăm,

Dấu tình anh vào ngục tối trăm năm,

Đừng khơi động…xin nằm yên đấy.

– Duy Minh

Tags:

Leave a Reply