Archive for October, 2022

Gây Quỹ Cứu Trợ Bão Lụt Florida

Wednesday, October 5th, 2022

CTBL_IAN_S

Xin mọi người hảy cùng chúng tôi mở rộng vòng tay nhân ái, chung tay góp sức để giúp những nạn nhân của cơn bão Ian mau thoát ra khỏi đời sống cùng cực đó. Sau đây danh sách ủng hộ viên, những thành viên trong BTC xin tiên phong ủng hộ. Mong rằng quý vị hưởng ứng và đồng hành với chúng tôi.

 

 

 

thongbao-lulutFLORIDA-GIF4