PHÂN ƯU

Nhận Được tin cựu học sinh THTA Nguyễn Thanh Bửu vừa qua đời ngày 11 tháng 10 năm 2019 tại Nam California, Mỹ Quốc, hưởng thọ 60 tuổi. Xin chia sẽ bản Cáo Phó đến các cựu học sinh và thầy cô của ngôi trường THTA ngày xưa

Read More
up top