Archive for October, 2019

PHÂN ƯU

Tuesday, October 15th, 2019

Nhận Được tin cựu học sinh THTA  Nguyễn Thanh Bửu vừa qua đời ngày 11 tháng 10 năm 2019 tại Nam California, Mỹ Quốc, hưởng thọ 60 tuổi. BBT xin gởi lời chia buồn đến gia đình  và gia quyến. Xin nguyện cầu cho linh hồn bạn sớm siêu thoát  về cõi Phật Tịnh Độ

Vô Cùng Thương Tiếc

BBT Thuanan.net