Archive for April, 2018

Cáo Phó

Friday, April 13th, 2018

Phân Ưu

Friday, April 13th, 2018

Được tin thân phụ của hai cựu nữ sinh trường trung và tiểu học Thuận An Trương Thị Tuyết và Trương Thị Hiếu đã từ trần lúc 8 giờ tối ngày 10 tháng 04 năm 2018 tại Stockton,California.
Ban Biên tập Thuanan.net xin được phép thay mặt toàn thể thầy cô và các bạn xin thành kính phân ưu cùng Tuyết, Hiếu và gia đình. Nguyện cầu cho hương linh sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.
Thành Kính Phân Ưu !
BBT