Phân Ưu

Được tin buồn Thân Phụ của các bạn Hứa Thị Bạch Nga, Hứa Đại Dương, Hứa Đại Lực vừa qua đời. Tất cả cựu thầy trò Trường THTA xin gởi lời chia buồn đến gia đình các bạn và tang quyến. Xin cầu nguyện cho linh hồn ông cụ sớm siêu thoát về Cỏi Phật Tịnh Độ.

Thành Kính Phân Ưu

Read More
up top