Thông Báo Việc Làng Thuận An

Trân trọng thông báo cùng tất cả Bà con dân Làng được rõ. Hằng năm để tưởng nhớ đến công ơn của những bậc Tiền nhân đã có công khai phá và mở mang Làng ta. Tại quê nhà cũng như ở Hải Ngoại, chúng ta đều tổ chức Lễ cúng tế qúy Ngài.
Năm nay Lễ cúng sẽ tổ chức vào lúc:
9 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 17, tháng 1 năm 2016 (nhằm ngày 8 tháng 12 âm lịch)
Tại tư gia anh Nguyễn Anh Tám
2655 GLEN LOMAN WAY, SAN JOSE CA95148
Số điện thoại: (408) 838-9426
(̣Xin click vào tựa đề ở trên để xem thêm chi tiết)

Read More
up top