PHÂN ƯU

Được tin thân Mẫu các bạn Ngô Thị Duyệt và Ngô Đức Thịnh vừa tạ thế tại Thuận An Huế. BBT xin thông báo đến thầy cô và các bạn cựu HS THTA.
BBT thành thật xin gởi lời chia buồn đến gia đình các bạn và tang quyến. Xin nguyện cầu cho linh hồn bà cụ sớm siêu thoát về miền cực lạc.
Thành Kính Phân Ưu
BBT Thuanan.net

Read More

Phân Ưu

Được tin buồn Thân Phụ bạn Nguyễn Lộc vừa qua đời tại Thuận An Huế. BBT xin thông báo đến cựu thầy cô và các bạn HS THTA.
BBT thành thật xin gởi lời chia buồn đến gia đình bạn và tang quyến. Xin nguyện cầu cho hương linh sớm siêu thoát về Cõi Phật Tịnh Độ.
Thành Kính Phân Ưu
BBT Thuanan.net

Read More

Đoãn Khúc Mùa Thu Của Mẹ

Mùa Thu về, trước sân nhà vắng lạnh
Mẹ ngồi buồn như vạt nắng mong manh
Giữa hư không đôi mắt sầu vời vợi
Chiếc lá vàng vất vuỡn mỗi đầu cành

Tiếng gió lùa, Mẹ giật mình ngớ ngẫn
Áng mây Thu đang kéo lại thật gần
Bao kỷ niệm cũng xa dần năm tháng
Bước thong dong mỏi mòn theo dấu chân

Read More
up top