PHÂN ƯU

Nhận Được tin Thân Mẫu bạn Trương Viết Hiệp, Trương Thị Cẩm, và Trương Viết Đàm, vừa tạ thế ngày 18 tháng 9 năm 2015 tại TP San Jose, California, Mỹ Quốc, hưởng thọ 81 tuổi. Các bạn Hiệp, Cẩm, và Đàm là những cựu HS THTA. Riêng Trương Viết Hiệp là một thành viên BBT của trang web thuanan.net. Xin thông báo đến cựu Cô, Thầy,và học sinh THTA.
BBT xin gởi lời chia buồn đến gia đình bạn Hiệp và tang quyến. Xin nguyện cầu cho linh hồn bà cụ sớm siêu thoát về cõi Phật Tịnh Độ
Thành Kính Phân Ưu
BBT Thuanan.net

Read More
up top