Thơ Chúc Xuân

Thơ Chúc Xuân Đầu năm cung chúc bá gia Đón xuân, hái lộc, sẵn đà ….lên hương Cho dù xa cách ngàn phương Vẫn xin nhớ lấy quê hương giống nòi ! Chúc ông rồi lại chúc bà… Tràn trề sức khỏe, ngày qua an bình An nhàn, vui vẻ, vạn minh Quây quần con…

Read More
up top