Ám ảnh đồ ăn dơ bẩn

Vụ bê bối thực phẩm mới nhất ở Trung Quốc về thịt chuột giả thiṭ cừu đã đặt ra một số vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm ở nước này.

Dường như không có ngày nào ở Trung Quốc mà không có tin tức liên quan đến an toàn thực phẩm.

Read More
up top