Kinh tế Anh xấu hơn dự đoán

Cục Thống kê Quốc Gia Anh ngày 25/7 thông báo Tổng sản phẩm Quốc nội (GDP) sụt giảm 0,7% trong Quý Hai, thấp nhất kể từ đầu năm 2009.

Nó cho thấy Anh đang tiếp tục chìm vào khủng hoảng, khi nền kinh tế nước này suy thoái vào Quý thứ ba liên tiếp.

Read More
up top