Thành kính phân ưu

BBT ThuanAn.net vừa nhận được tin buồn là thân phụ của cựu học sinh Phan Thị Bê vừa mới qua đời tối thứ năm 29/12/2011 Dương Lịch tại Seattle, Washington, Hoa Kỳ. Nguyện cầu linh hồn người quá vãng sớm được siêu thoát.

Read More
up top