Thà rằng chia tay

Anh chị lấy nhau sau 4 năm yêu cháy bỏng. 1 năm sau chị sinh con trai. Ai nấy đều mừng và ngưỡng mộ hạnh phúc của họ. Con trai tròn 3 tuổi, anh được thăng chức, là trưởng đại diện chi nhánh của công ty phía Nam.

Read More
up top