Lời hỏi thăm của Cô Giáo Trường Thái Dương Hạ sau 50 năm

Tags:

No Responses to “Lời hỏi thăm của Cô Giáo Trường Thái Dương Hạ sau 50 năm”

  1. Giong noi cua co Phung nghe rat ro. Co Hong cung rat thuong co Phung.Co6 Phung day cac em tu nam lop mot . Cuoc doi cua co Phung cung rat gian nan, nhat la ve mat tinh cam.Cam on ban Nhon da tao dieu kien cho co Hong nghe lai giong noi cua co Phung

Leave a Reply