Ảnh Sinh Hoạt Của Các Niên Khóa


Buổi Hội Ngộ Tình Cờ Tại Một Tiệc Đám Cưới…


Sanh, Kiểm, Sơn, Hùng, Lộc, Minh…


Trương Viết Hiệp , Salt lake City, UT – USA


Phan Trọng Ninh du lịch đến Mỹ năm 2008…


Thiệp (Thủ Quỹ) & Ngẩu…


Tình cờ gặp, rủ, hứng, hẹn… rồi gặp lại nhau:
Thiệp, Sanh, Trường, Tải, Kiểm, Lisa cùng các anh Tám, Phương, No (Paul) và các Phu Quân/Nhân

Tags:

Leave a Reply